Visitor form

Látogató Személyes Adatbekérő Nyomtatvány / Visitor Personal Data Request Form

Mint az R-BAG Hungária Kft. látogatója, bizonyos személyes adatokra látogatása előtt meg kell hogy adjon számunkra. Az alábbi dokumentum tájékoztatásként szolgál arra, hogy miként használjuk fel az Ön által megadott adatokat. Ez a tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján készült, mely szabályozza, hogy személyes adatok hogyan gyűjthetők és kezelhetők.

Mi, mint az R-BAG Hungária Kft., nem kezeljük látogatóink személyes adatait. Azonban cégünk a Budapest Airport Zrt. területén va, így kérjük, hogy az alábbi adatokat a belépéshez adja meg.

As a visitor to R-BAG Hungaria Ltd. we may need to hold certain information about you (your ‘Personal Data’). This notice will inform you about the data we hold about you and how we use it. It has been prepared in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) and the Data Protection Act 2018. General Data Protection Regulation (GDPR) is a legal framework that sets guidelines for the collection and processing of personal information of individuals within the European Union (EU).

We, as R-BAG Hungaria Ltd., we are not handling any personal data from our visitors. However, our building is located in the area of Budapest Airport, due to security reason, please provide the folloving personal data.

INFORMÁCIÓK AZ ADATKEZELÉSRŐL / INFORMATION ABOUT THE DATA HANDLING PROCESS

Adatkezelés folyamata: bekérjük az Ön adatait, amelyeket meg kell adnunk a Budapest Airport Zrt. rendszerébe. Az adatkezelés célja: a Budapest Airport Zrt. védelme;

Az adatok fajtája: személyes adatok (név, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány szám)

Az érintettek köre: a repülőtérre látogatók

Az adatok forrása: érintettek önkéntes adatszolgáltatása

A Budapest Airport Zrt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben az adatkezelésükkel kapcsolatban további kérdés merülne fel Önben, kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelőhöz a következő elérhetőségen: info@bud.hu

Data handling process is: we are collecting your personal data, and we have to entry tham to Bud Zrt. system.

The purpose of data handling: protection of security of Budapest Airport Zrt.;

Type of data: personal data (full name, Address, National ID Number, Date and place of birth, mother name); 

Circle of affected persons: persons who want to enter to the airport based on their own decision; 

Source of data: voluntary provision of data by the affected persons; 

Budapest Airport handles visitors’ personal data confidentially, in accordance with valid legal provisions, provides for their security, takes the technical and organizational measures and establishes the procedural rules required to enforce applicable legal provisions and other recommendations.

Please note, we, as R-BAG Ltd, we are not handling and storing your personal data. Your personal datas are forwarded to Budapest Airport. In case of any future question regarding your Personal Data hangling, please do not hesitate to contact with Budapest Airport:  info@bud.hu

Nyomtatvány letöltése / Download form

scroll
down